Atletický klub TJ Valašské Meziříčí

Atletika - TJ Valašské Meziříčí

Oddíl se zaměřuje na práci s dětmi i mládeží, u nichž rozvíjí všeobecnou pohybovou přípravu, s pozdějším zaměřením na atletické disciplíny.
Dává mládeži  možnost  zapojení do závodní činnosti  družstev i jednotlivců ve všech věkových kategoriích.

V průběhu minulých 10-ti let se naši atleti pravidelně nominovali na Mistrovství Moravy a Slezska a Mistrovství České republiky, kde pokořili i ty nejvyšší příčky. Např.: Petra Helešicová (skok vysoký), Andula Medková (hod oštěpem), Lucie Pupíková (vrh koulí) a Veronika Palyzová (skok daleký, trojskok, 100m překážek).

Pracujeme s těmito skupinami dětí: 

  • atletická školička:  skupina atletické pohybové přípravy předškolních dětí.
  • atletická přípravka: skupina pohybové přípravy a základů atletických disciplín pro děti prvního stupně základní školy. V roce 2009 byl oddíl s touto skupinou zařazen  do pilotního programu českého atletického svazu a byl jmenován Centrem mládeže pro Zlínský kraj.
  • žactvo (6. – 9. třída): užší zaměření na techniku jednotlivých atletických disciplín.
  • dorostenci, junioři, dospělí

Školky v pohybu

projekt pro děti z mateřských školek

Školky v pohybu je projekt, který vznikl v roce 2013 ve spolupráci oddílu atletiky TJ Valašské Meziříčí a Střediska Volného Času Domeček Valašské Meziříčí. Tento projekt je zaměřený na pohybové aktivity děti z mateřské školek z Valašského Meziříčí a okolí. Během celého školního roku, od pondělí do čtvrtka vždy v dopoledních hodinách (hodinových blocích ), děti z mateřských školek navštěvuji tělocvičnu Střediska Volného Času Domeček ve Valašském Meziříčí. Kde pod vedením kvalifikovaných trenérů rozvíjejí a zdokonalují své pohybové dovednosti a schopnosti. Veškeré pohybové aktivity probíhají hravou formou v podobě cvičení a za pomocí her a soutěží. Cílem projektu je rozvoj nejen fyzické stránky dětí(svalové dysbalance, hrubé a jemné motoriky), ale i rozvoj vnímání,poznání,komunikačních schopností a celkového rozvoje osobnosti děti z mateřských škol ve věku tří až šesti let.
Ve školním roce 2015-2016 se zúčastnilo cvičení 2668 dětí z mateřských škol.
Vzhledem k velkému zájmu se zúčastnit projektu “Školka v pohybu” ze strany mateřských školek plánujeme ve školním roce 2016-2017 rozšíření o další cvičební hodiny.